Еколошка перцепција на земјоделските машини

Интелигентен давател на решенија за земјоделски машини во Нанџинг треба да развие земјоделска механизација за да ја согледа околината.За да се подобри безбедноста во работењето, треба да ги следи луѓето и пречките пред земјоделската механизација.

Бараат:

Голем опсег на сензори, агол на следење поголем од 50°

Не е под влијание на силна светлина, може да работи нормално под опкружување со осветлување 100KLux

Растојанието на слепата точка е помало од 5 см.

Поради оваа причина, го препорачуваме сензорот A02 кој може да ги задоволи нивните потреби.

Еколошки-1
Паметно земјоделство