Ниво на паметна корпа за отпад

Опсег на проектот

Конструктивната содржина на Yuhang Smart Environmental Sanitation главно вклучува потсистем за надзор на мрежата за санитација на животната средина, потсистем за надзор на собирање и транспорт на отпад, потсистем за надзор на возила за санитарна заштита на животната средина, потсистем за надзор на персоналот за санитација на животната средина, потсистем за инспекција и проценка, сеопфатен потсистем за испраќање и команда, управување со позадина и мобилна апликација, статистичка анализа и топ десет содржини за приклучување на податоци.

Цели на проектот

Изградбата на Yuhang Smart Sanitation е поддржана од нови технологии како што се Интернет на нештата, cloud computing и големи податоци.Преку потемелна перцепција, посеопфатна интерконекција, поефикасна размена и споделување, и подлабока интелигентна изградба на системи, сеопфатно собирање ресурси за информации за урбаното управување, изградба на сеопфатна урбана координирана командна платформа која интегрира надзор и мониторинг, научно донесување одлуки за рано предупредување , и команда за итни случаи.

Страна на ниво на паметна корпа за отпад
Ниво на паметна корпа за отпадоци-страница01