Паметна средина

 • Мерење на длабочината на снегот

  Сензори за мерење на длабочина на снег Како да се измери длабочината на снегот?Длабочината на снегот се мери со помош на ултразвучен сензор за длабочина на снег, кој го мери растојанието до земјата под него.Ултразвучните трансдуктори емитуваат импулси и л...
  Прочитај повеќе
 • Паметно ниво на корпа за отпадоци

  Ултразвучен сензор за паметни корпи за отпад: прелевање и автоматско отворање Модулот за ултразвучен сензор DYP може да обезбеди две решенија за паметни корпи за отпадоци, автоматско откривање на отворање и откривање на нивото на полнење отпад, за да се постигне...
  Прочитај повеќе
 • Мерење на нивото на водата на браната

  Сензори за следење на нивото на водата на Интернет на нештата За да може со сигурност да се управува со резервоарите за складирање на вода за пиење и реките во областите за наводнување, точни информации...
  Прочитај повеќе